Book Appointment

© Union Dental. All rights reserved. Powered by YOOtheme.

Nieuwe resultaten OMEGA I

 

Met behulp van gegevens uit het eerste OMEGA-onderzoek is gekeken of er een verhoogd risico is op eierstoktumoren bij vrouwen die in het verleden een IVF behandeling hebben gehad in vergelijking met vrouwen die ook verminderd vruchtbaar waren maar geen IVF behandeling hebben gehad.

IVF en eierstokkanker

Met behulp van gegevens uit het eerste OMEGA-onderzoek is gekeken of er een verhoogd risico is op eierstoktumoren bij vrouwen die in het verleden een IVF behandeling hebben gehad in vergelijking met vrouwen die ook verminderd vruchtbaar waren maar geen IVF behandeling hebben gehad.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het risico op het ontwikkelen van kwaadaardige eierstokkanker na IVF behandeling niet duidelijk verhoogd is. Vrouwen die een IVF behandeling hebben gehad lopen wel een hoger risico op een zogenaamde borderline tumor van de eierstokken. Dit zijn tumoren die op het grensvlak liggen van een goedaardige en kwaadaardige tumor. Het betreft een tumorsoort die in de algemene Nederlandse bevolking weinig voorkomt en over het algemeen goed te behandelen is. In Nederland is het risico om voor het 55e jaar een borderline tumor van de eierstokken te krijgen klein, ongeveer 0,1%; na IVF behandeling werd in het onderzoek een risico van 0,35% gevonden.

 

Van de 25.152 vrouwen in het OMEGA-onderzoek hebben, gemiddeld 15 jaar na een eerste vruchtbaarheidsbehandeling, 77 vrouwen een eierstoktumor ontwikkeld. Hiervan waren er 42 kwaadaardige eierstokkanker en 35 borderline tumoren van de eierstokken. Dit geeft aan dat, ondanks het verhoogde risico op borderline tumoren van de eierstok, de kans zeer klein is.

 

De resultaten moeten wel voorzichtig geinterpreteerd worden. Zo hadden de onderzoekers verwacht dat een groter aantal IVF behandelingen (meer hormonen en puncties) ook een hoger risico tot gevolg zou hebben, maar dit werd niet gevonden. De groep onderzochte vrouwen heeft nog niet de leeftijd bereikt waarop eierstoktumoren het meest voorkomen en het aantal deelnemende vrouwen dat meerdere IVF behandelingen heeft ondergaan was relatief beperkt. Daarom is er voor het trekken van definitieve conclusies verder onderzoek nodig.

 

Het OMEGA I onderzoek wordt momenteel uitgebreid met het OMEGA II onderzoek. Door deze uitbreiding zal de groep vrouwen die meerdere IVF behandelingen hebben gehad groter zijn. Ook zijn de vrouwen langer gevolgd in het OMEGA-onderzoek en zullen gemiddeld ouder zijn. Dit maakt het mogelijk om nog beter te kijken naar de risico’s op het ontwikkelen van een eierstoktumor na IVF behandelingen.

 

U kunt meer lezen over de vorderingen van het OMEGA onderzoek in de nieuwe nieuwsbrief.

Union Dental
Meld je aan voor de nieuwsbrief

    © 2024 OMEGA Onderzoek

    © 2024 OMEGA Onderzoek