Door het gaan naar en het gebruik van de website onder de domeinnaam www.omega-onderzoek.nl gaat u akkoord met de volgende omstandigheden en voorwaarden:

  • Hoewel bij de samenstelling van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van onwettig verkregen informatie vanaf OMEGA-onderzoek.
  • OMEGA-onderzoek heeft het recht om wijzigingen in de informatie op de website zonder waarschuwing vooraf aan te brengen.
  • Informatie op deze websites mag alleen gebruikt, gekopieerd of verspreid worden voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in en ten behoeve van het OMEGA-onderzoek, tenzij anders vermeld.
  • Webpagina’s mogen slechts gebruikt worden in ongewijzigde vorm. Het copyright symbool (©) aan de onderzijde van de pagina moet daarbij zichtbaar blijven. Uitingen in webpagina’s (afbeeldingen en actieve elementen) of delen daarvan, mogen uitsluitend gebruikt worden met vermelding van de rechthebbende. Dit eerst na overleg met de rechthebbende. Bovenstaande rechten gelden ook voor het gebruik van broncode en/of logistiek of onderdelen van de door het OMEGA-onderzoek gegenereerde webpagina’s. Voor het gebruik daarvan moet schriftelijke overeenstemming worden verkregen met de rechthebbende.
  • Het gebruik van door het OMEGA-onderzoek gegenereerde pagina’s, of gedeelten daarvan, als onderdeel van webpagina’s, functionerend onder een andere (sub) domeinnaam (framing), is niet toegestaan.
  • Misbruik van bovenstaande rechten kan overeenkomstig het Europees en Nederlands recht naar het inzicht van het OMEGA-onderzoek of rechthebbende als zodanig en zonder waarschuwing worden behandeld.
  • Copyright op alle niet bovenstaand genoemde inhoud van de website rust bij OMEGA-onderzoek en/of de rechthebbende. Alle andere rechten zijn voorbehouden.
  • Het OMEGA-onderzoek kan niet garanderen dat de websites of de servers die de websites beschikbaar stellen vrij van virussen of andere schadelijke elementen zijn. Tevens kan het OMEGA-onderzoek niet garanderen dat de informatie op de website of die van derden, waarnaar verwezen wordt middels ‘links’, volledig of juist is.

Informatie over bovenstaande bij OMEGA-onderzoek.