Wie worden uitgenodigd?

voorblad_vragenlijst_b200.jpg

Het OMEGA-onderzoek is een landelijk onderzoek naar mogelijke gezondheidsproblemen na vruchtbaarheidsbehandelingen bij:

  • Vrouwen die een IVF-behandeling (In Vitro Fertilisatie ofwel reageerbuisbevruchting) of andere vruchtbaarheidsbehandeling hebben gehad.
  • Kinderen die zijn geboren na IVF of andere vruchtbaarheidsbehandelingen.

Er worden twee groepen vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het OMEGA II onderzoek:

  1. vrouwen die één of meerdere IVF-behandelingen hebben gehad.
  2. vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen die nooit een IVF-behandeling hebben gehad.

Vrouwen die een IVF-behandeling hebben gehad

In dit onderzoek zal worden gekeken naar de effecten van een IVF-behandeling op de gezondheid. Hiervoor worden vrouwen uitgenodigd die in verband met vruchtbaarheidsproblemen de poli gynaecologie hebben bezocht en tussen 1995 en 2000 een eerste IVF-behandeling hebben gehad. De oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid hoeft niet per se bij de vrouw te liggen, de vrouw is wel degene die de IVF-behandeling heeft gehad. Om die reden worden ook vrouwen uitgenodigd die bijvoorbeeld eiceldonor zijn geweest of waarbij de oorzaak van de kinderloosheid bij de man lag.

Vrouwen die geen IVF-behandeling hebben gehad

Er zijn twee redenen waarom vrouwen die geen IVF-behandeling hebben gehad ook worden uitgenodigd als zij tussen 1980 en 2000 de poli gynaecologie hebben bezocht in verband met vruchtbaarheidsproblemen.

Ten eerste zal in het OMEGA-onderzoek niet alleen naar de mogelijke effecten van een IVF-behandeling op de gezondheid worden gekeken. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van andere vruchtbaarheidsbehandelingen, zoals operaties aan de eierstokken of hormoonbehandelingen (bv. Clomid gebruik). Ook wordt onderzocht of de oorzaak van de onvruchtbaarheid invloed heeft op het ontwikkelen van gynaecologische aandoeningen.

Ten tweede is deze groep vrouwen belangrijk als vergelijkingsgroep. Om te kunnen onderzoeken of in het bijzonder IVF-behandelingen leiden tot gezondheidsproblemen op de lange termijn, is een vergelijkingsgroep nodig met vrouwen die ook verminderd vruchtbaar zijn, ongeveer dezelfde leeftijd hebben, maar geen IVF-behandeling hebben gehad.

De groep die wordt uitgenodigd bestaat o.a. uit vrouwen die:

  • Op de wachtlijst stonden voor een IVF-behandeling maar deze uiteindelijk niet hebben gehad.
  • Aleen inseminaties (IUI of KI behandelingen) en/of hormoonbehandelingen (ovulatie-inductie of hormoonstimulatie) hebben gehad.
  • Een operatie hebben gehad aan de eileiders/eierstokken.
  • In aanmerking kwamen voor een vruchtbaarheidsbehandeling, maar die om allerlei redenen niet hebben ondergaan

 

Iedereen die uitgenodigd wordt komt in aanmerking en iedere deelnemer is even waardevol.

 

Het is alleen mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over een eventueel verhoogde kans op gynaecologische aandoeningen of andere gezondheidsproblemen na vruchtbaarheidsbehandelingen als zoveel mogelijk vrouwen die worden uitgenodigd deelnemen aan het onderzoek.

Tussen 1996 en 1999 werden 26.000 vrouwen die in de periode 1980 t/m 1994 een vruchtbaarheidsbehandeling hebben ondergaan benaderd voor deelname aan het OMEGA I onderzoek. In totaal hebben toen meer dan 16.000 vrouwen deelgenomen. Voor deelname aan het OMEGA II onderzoek worden momenteel vrouwen uitgenodigd die in één van de IVF-klinieken in Nederland in de periode 1995 t/m 2000 begonnen met een IVF-behandeling of in de periode 1980 t/m 2000 een andere vruchtbaarheidsbehandeling hebben ondergaan. Dit zijn ongeveer 20.000 vrouwen.

naarvragenlijstpic3_P60.jpg